• Internet marketing

  Kako komuniciramo Google Ads-ima?

  google oglašavanje

  Najpoznatiji servis za distribuciju i kreaciju oglasa je Google Ads. Ovisno o mjestu gdje želimo vidjeti svoje oglase razlikuju se oglasi za pretraživačku mrežu (Search network), prikazivačku mrežu (Display network) i za video kanale (Video network). Google Ads-ima dosežemo do potrošača neovisno o tome gdje se nalaze, kojim se jezikom koriste i bez obzira da li ciljamo na lokalno ili…

 • Internet marketing

  Kako SEO mijenja način na koji razmišljamo i pišemo?

  seo marketing

  Postupci SEO optimizacije Pisanje teksta predstavlja interpretaciju naših misli, vizija i spoznaja. Pišući i sama često zaronim duboko, toliko da vrlo lako izgubim nit zamišljene ideje. Vraćam se u realnost, ispravljam i prilagođavam osmišljenoj tezi. Ponekad je teksta puno, previše, uskladi se to, ali što sa napisanim? Nitko ne čita. Toliko nastojanja, truda oko ispisivanja, pronalaženja sinonima, riječi i simbolike,…

 • Internet marketing

  O smislu i značenju SEO?

  seo marketing

  Search engine optimization ili skraćenica SEO predstavlja niz marketinških aktivnosti na web sjedištu, usmjerenih ka tri osnovna cilja: vidljivost, promet na stranici i ROI (Return on investment). Web stranica je tekstualni, hipertekstualni, multimedijski dokument koji sadrži: tekst, sliku, zvuk i video, a web sjedište je skup svih stranica. Web sjedište je temelj marketinga, referentna točka, polazište oglašavanja. Da bi se promovirali…

 • Internet marketing

  SEO u službi content marketing-a

  seo marketing

  Pisanje za web Kako pisati za web? Sjećate li se poznate uzrečice: „You will never had a second chance to make a first impresion? “ Ne, nikada nećete imati priliku ostaviti dobar prvi dojam drugi put, a razlog je slijedeći: Korisnici interneta kada kliknu na sadržaj ne čitaju, oni samo „skeniraju“ i to naslov, link, istaknuti sadržaj, početak teksta… Ukoliko…

 • Internet marketing

  Najbolji primjeri Content marketing-a

  content

  Nakon tehničkog aspekta web stranice potrebno je pristupiti izradi sadržaja. Da bi ostvarili zacrtani cilj web-a, sadržaj treba prilagoditi ciljanoj publici. To znači da korisnik koji ukuca traženi pojam u tražilici, odmah dolazi na vašu web stranicu a to omogućujemo optimizacijom. Svrha optimizacije je dobivanje konverzije koja predstavlja proces pretvorbe posjetitelja naše stranice u kupca. Na temelju statističkih istraživanja najučinkovitiji…

 • Internet marketing

  Web je “king” – 2. dio

  web stranica

  Kako kreirati web sjedište? WordPress i web sjedište Gotovo svako web sjedište sastoji se od tri faze: Programiranje i tehnologija Dizajn Korisničko sučelje WordPress Najpoznatiji program za izradu web sjedišta je WordPress. Njime se oblikuju i prilagođavaju teme određenom projektu, odnosno cilju projekta kojeg trebamo ostvariti web sjedištem. To se odnosi i na ostale Content Management System (CMS) sustave, a…

 • Internet marketing

  Web je “king”!

  web je king

  Zašto je web – king? Web sjedište je temelj marketinga, alat kojim se ostvaruje komunikacija sa potrošačima. Svaka druga marketinška aktivnost nadovezuje se na web stranicu i zbog toga je ona vrlo bitna u poslovanju. Ovisno o cilju postavljenom u razrađenom planu, poslovanje tvrtke se usmjerava na onu vrstu web-a koji će ostvariti planirani cilj. Kao svaki drugi projekt u…

 • Internet marketing

  Gdje počinje a gdje završava Internet marketing? – Plan marketinga

  internet marketing

  Što je to internet marketing? Definicijom se može odrediti da je to alat za usklađivanje tržišta sa kojime se postiže rast poslovanja. Za svaku djelatnost koju usmjeravamo nekom cilju ili uspjehu, da bi ga ostvarili, potrebno je pronaći način kako ćemo ga ostvariti. Način (u kontekstu internet marketinga) je optimalna markentiška komunikacija, a „zvijezda vodilja“ u tom smjeru ostvarenja cilja…

 • Internet marketing

  Što je internet marketing?

  skils marketing

  Razlika između digitalnog i internet marketinga Digitalni marketing i internet marketing dva su pojma koja bi trebali razlikovati. Digitalni je onaj koji počiva na svemu što je digitalno (tv, radio, billboard marketing i marketing preko SMS-a). Podrazumijeva sve digitalne tehnike kojima se promovira neki proizvod ili usluga. Internet marketing je dio digitalnog i sastoji se od različitih kanala pomoću kojih…

 • Internet marketing

  Online tečajevi internet marketinga

  tečaj internet marketinga

  Formalne edukacije internet marketinga u informatičkim školama pružaju isključivo bazično znanje. Nakon takve edukacije, bez daljnje samoinicijative i aktivnog obrađivanja ove materije, ostati ćete na razini početnika sa radnom skicom po kojoj ćete znati što treba raditi ali nećete znati to primijeniti. Ukoliko se odlučite na praktičnu primjenu znanja, osigurajte si potrebno vrijeme za samoučenje jer se možete izgubiti u…