web je king
Internet marketing

Web je “king”!

Zašto je web – king?

Web sjedište je temelj marketinga, alat kojim se ostvaruje komunikacija sa potrošačima. Svaka druga marketinška aktivnost nadovezuje se na web stranicu i zbog toga je ona vrlo bitna u poslovanju. Ovisno o cilju postavljenom u razrađenom planu, poslovanje tvrtke se usmjerava na onu vrstu web-a koji će ostvariti planirani cilj.

Kao svaki drugi projekt u marketingu, pa tako i izrada ili ažuriranje postojećeg web sjedišta, da bi zadovoljila pravila optimalne marketinške komunikacije, zahtjeva izradu plana.

Strateško poslovno planiranje omogućava nam lakše planiranje aktivnosti vezane za izradu ili ažuriranje web sjedišta. Pri tome je potrebno:

  • Definirati viziju i misiju tvrtke kojom se rukovodi u planiranju web sjedišta. Tu se određuje vrsta web stranice s obzirom na to što želimo postići. Usmjeravamo na odgovor o pitanju svrhe, cilja koji želimo postići web sjedištem. To može biti: prodajni cilj (vezani uz prodaju i prihode), komunikacijski (promet na webu, generiranje upita putem web stranice, broj dolazaka na web itd.), vezani uz korisničku podršku (poboljšanje zadovoljstva potrošača kroz podršku), ljudski resursi (privlačenje i regrutiranje novih i zadržavanje postojećih zaposlenika) itd.

  • Analizirati postojeće stanje, što znači utvrditi sve interne i eksterne faktore, kritične i najbolje prilike koji mogu utjecati na izradu ili ažuriranje web-a i to primjenom metode za  analizu tržišta, SWOT.

  • Postavlja se marketinški plan web-a i to definiranjem publike koju želimo dosegnuti. Segmentacijom publike po parametrima geografske pripadnosti, demografije, ponašanja i psihografije egzaktno se usmjerava sadržaj web-a na onaj dio potrošača koji bi mogli postati i biti potencijalni kupci, korisnici, potrošači.

  • Odrediti i postaviti ciljeve web stranice prema poznatom marketinškom modelu SMART. Svaki cilj odgovara svrsi ukoliko je: specifičan (specific), mjerljiv (measurable), ostvariv (achievable), relevantan (relevant) i vremenski ograničen (time-bound). Kako je već spomenuto ciljevi mogu biti: informativni, prodajni, komunikacijski itd.

  • KPI kao ključni pokazatelji aktivnosti su metrike kojima se mjeri opravdanost postavljenih ciljeva i za svaki postavljeni cilj, potrebno je pratiti njegovu svrsishodnost.

Vrste web stranica

Prema cilju koji želimo postići web stranicom vrste web stranica su: Informativne, Prodajne, Brand awareness i Nadopuna drugim kanalima oglašavanja.

  • Informativne –  Usmjerene su na informiranje i edukaciju radi postizanja uzajamne suradnje vas i korisnika koji čita vaš sadržaj. Ako želite veći broj posjetitelja, veći broj učitanih stranica, što dulje zadržavanje na vašem web-u, informiranje korisnika o proizvodu postiže se različitim strategijama: predočavanjem liste koristi koje će imati od traženog proizvoda, mogućnost online testiranja (isprobavanja) proizvoda (npr. omogućiti čitanje prvog poglavlja knjige), dublje informiranje o proizvodu kroz promotivni video, besplatna online edukacija o korištenju proizvoda itd… Lead-ovi su potencijalne prilike za ostvarenje cilja i kod ovog tipa web stranica oni mogu biti: telefonski kontakti, instant message i ispunjavanje kontaktnih obrazaca.

  • Prodajne – Fokusirane su na motivaciju korisnika na instiktivnu kupnju. Strategije za poticanje na kupovinu su: isticanje direktnih Call-To-Action fraza, popusta, poticanje na hitnost zbog vremenskog ograničenja kupovine proizvoda, isticanje oskudnosti, korištenje raznih vrsta apela (pozitivnih, negativnih, emoicionalnih, racionalnih, moralnih), poziv na posjet fizičkom prodajnom mjestu.

  • Brand awareness – Izgrađuju odanost potrošačima uz izgradnju svijesti o brandu. ( sjetimo se stranice npr. Ferrero Rocher). Moguće strategije su: razne zabavne aktivnosti, stavljanje proizvoda i usluga u kreativni i interaktivni kontekst, besplatni sadržaji, newsletter i izgradnja CRM baze.

  • Podrška ostalim kanalima marketinške komunikacije gdje kao strategiju koristimo: obrasci za prijavu (npr. za reklamirani event), korištenje interaktivnosti web-a koju ostali mediji nemaju, natječaj za najbolji slogan.

Što je to AIDA u marketingu?

Poznati prodajno-marketinški model see-think-do-care koji proizlazi iz zakonitosti prodajno-marketinškog kupovnog puta (prodajnog lijevka) zvanog AIDA (Atention, Interest, Desire, Action) Primjenjuje se u svim vrstama marketinške komunikacije pa tako i u  planiranju sadržaja za web. Što je to prodajni lijevak? To je kupovni put našeg kupca, korisnika, klijenta.

Činjenica o prodajnom lijevku kao putu prodaje, uvjetuje usklađivanje prodajnog ili bilo kojeg poslovnog procesa prema zakonitostima modela AIDA.

U nastojanju za što uspješnijem usklađivanjem web sjedišta sa ciljem marketinga, u fazi planiranja web sjedišta, obavezno se odrađuju aktivnosti kreiranja persona (profila potencijalnih korisnika web-a). To je potrebno jer se na temelju postavljenih ciljeva treba precizno odrediti vrsta publike koja će ostvariti taj cilj.

Persone u marketingu

Persone su fiktivni korisnici koji se kreiraju iz podataka dobivenih definiranjem segmenta u marketinškom planiranju. Tada se treba voditi osnovnim koracima: 1. Prikupljati podatke o korisnicima (geografski faktor, interesi, navike, kupovna moć, psihografija itd.). 2. Kreirati osnovne persone kada se stvaraju hipoteze i utvrđuje broj persona. 3. Opisuju persone i stvara konačna slika svake persone posebno.

Pri kreiranju persona, obavezno se treba voditi računa o tzv. brigama (problemi koje svaka od persona može imati kada posjećuje web) . Cilj je ponuditi rješenje tih briga kroz funkcionalnost ili sadržaj web-a.

Funkcije web-a, određene ciljevima definiranim na početku plana web sjedišta (za web trgovine prikaz proizvoda, košarica, mogućnost narudžbe, mogućnost plaćanja, fiksalizacije, način dostave i slično, za brand awareness stranice, chat, forum i slično, kontaktni obrazac…) omogućavaju mjerenje PKI što je na kraju pravi pokazatelj uspješnog plana.

Čitaj dalje:

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)