web stranica
Internet marketing

Web je “king” – 2. dio

Kako kreirati web sjedište?

WordPress i web sjedište

Gotovo svako web sjedište sastoji se od tri faze:

  1. Programiranje i tehnologija
  2. Dizajn
  3. Korisničko sučelje

WordPress

Najpoznatiji program za izradu web sjedišta je WordPress. Njime se oblikuju i prilagođavaju teme određenom projektu, odnosno cilju projekta kojeg trebamo ostvariti web sjedištem. To se odnosi i na ostale Content Management System (CMS) sustave, a to su JOOMLA, DRUPAL itd., ali zbog najčešće upotrebljavanog WordPress-a i njegove jednostavnosti spomenuti ću glavna obilježja upravo ovog CMS-a – WordPress-a.

Za početak bitno je razlikovati dvije vrste WordPress-a: WordPress.com i WordPress.org. Da bi ih lakše razlikovali naglasiti ću osnovne stvari:

  1. WordPress.com je platforma koja je namjenjena početnicima u kreiranju web sjedišta. Sama riječ platforma određuje da se web stvara bez zakupa domene i hostinga jer ih ona (platforma) generira automatski. Dovoljno je otvoriti svoj račun na WordPress.com i započeti sa radom. Možemo zaključiti da je izrada web-a preko ove platforme besplatna i u nazivu domene koju odaberete obično se generira i drugi dio naziva wordpres.com. Potrebno je naglasiti da je besplatna com… platforma u osnovi, dosta ograničena što se tiče dizajna i tehničkih detalja i preporučuje se jedino ukoliko kao početnik želite istaknuti svoj web sadržajem! U okviru korisničkog računa na WordPress.com postoje i planovi (vrste pretplata) koji se plaćaju i nude daleko veće tehničko-kreativne funkcije od besplatnih.
  2. WordPress.org je program koji je besplatan i vrlo se lako instalira, ali zahtjeva zakup domene i hostinga. Za razliku od com. platforme gdje je upravo ta platforma vlasnik Vaše stranice, kod org. programa ste vi vlasnici stranice. Imate potpunu kontrolu nad njom i nitko je neće ugasiti, te ne podliježete ničijim uvjetima pružanja usluge. Svakako, ako radite nešto što nije u skladu sa zakonom tada se stranica može ugasiti. Mogućnosti dizajna su bezbrojne jer se nudi enormno veliki broj tema i dodataka kojim se mogu prilagođavati funkcije web-a prema vlastitom izboru. Isto je tako bitno naglasiti da postoje free teme i plug in-ovi kao i oni koji su PRO odnosno plaćaju se. Kod plaćanja teme možete platiti jednokratnu licencu za jednu web stranicu ili mjesečnu licencu za jednu temu koju možete koristiti na neograničen broj stranica. Također, ukoliko se razumijete u programiranje, možete izraditi custom temu!

Faze izrade web sjedišta

  1. U pripremnoj fazi produkcije web sjedišta fokusiramo se na:
  • Definiranje informacijske arhitekture web stranice
  • Skiciranje web-a
  • Dizajniranje korisničkog sučelja web-a

Informacijska arhitektura web stranice je struktura web-a. To je hijerarhijska mapa sadržaja web sjedišta kao i prikaz položaja bitnih informacija svake stranice na web-u. Za potrebe izrade strukture web sjedišta uzima se u obzir publika na koju ciljamo, tehnologija za izradu web-a i informacije koje će biti prikazane na webu.

Izrada web sjedišta

Vizualni stil web stranice na temelju dizajna korisničkog iskustva (svega onoga što je u web-u a predstavlja interakciju sa posjetiteljem) određuje se korisničkim sučeljem (boje, tipografije, vizuali itd.).

2. Slijedećom fazom izrađujemo skicu web stranice. Pri tome se koristi program za skiciranje pod nazivom cacoo. Sa ciljem web sjedišta usklađene persone, njihov kupovni put, informacijska arhitektura i funkcije weba osnovni su faktori koji se uzimaju u obzir pri kreiranju skice. Uloga skice je definirati strukturu, omjer veličina pojedinih elemenata i pojedine funkcije elemenata. Dakle u ovoj fazi fokusiramo se na funkcionalnost samog web sjedišta i nastojanju da se što više približimo cilju koji smo postavili u planu.

3. Nakon svega pristupamo dizajnu web sjedišta korištenjem WordPress sustava kao najpoznatijom svjetskom platformom za upravljanje sadržajem. Sa unaprijed dizajniranim temama uz mogućnost modifikacije sa oko 45000 dodataka koji omogućuju sve ono što smo definirali kroz plan izrade web stranice.

Responzivna web sjedišta

Responzivna web sjedišta su imperativ današnjeg doba. Što to znači: korisnik kao komunikaciju sa internetom ne koristi samo kompjuter. Koristi mobitel, laptop, tablet itd. Responzivnost je mogućnost prilagodbe web stranice na ostale uređaje. Npr. prilagođena je korisniku na mobilnom sučelju ili tabletu. Nemojte zaboraviti podatak od 40% korisnika koji odustaju od konverzija samo radi toga jer web nije prilagođen mobilnom uređaju ili tabletu.

Osim prilagodbe mobitelu čime poboljšavamo korisničko iskustvo, responzivnost pomaže i u organskom pretraživanju. Google vodi računa o stranicama koje su responzivne i daju im prednost pri organskom pretraživanju na web tražilicama!

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)