skils marketing
Internet marketing

Što je internet marketing?

Razlika između digitalnog i internet marketinga

Digitalni marketing i internet marketing dva su pojma koja bi trebali razlikovati. Digitalni je onaj koji počiva na svemu što je digitalno (tv, radio, billboard marketing i marketing preko SMS-a). Podrazumijeva sve digitalne tehnike kojima se promovira neki proizvod ili usluga. Internet marketing je dio digitalnog i sastoji se od različitih kanala pomoću kojih se marketinška aktivnost odvija preko interneta. Nadalje postoji i search marketing koji se dijeli na SEO I SEM tehnike (tražilice i pay per click) i dio je internet marketinga.

Podjela internet marketinga

Internet marketing je tržišna djelatnost promocije proizvoda ili usluga putem (sama riječ kaže) online kanala a to su:

  • Web site – Web stranica je početak djelovanja marketinških aktivnosti. Presudna je u privlačenju potencijanih kupaca i najbitnija polazišna točka marketinške strategije.

  • Content marketing – Content nije samo sadržaj za web u smislu načina pisanje sadržaja za web ili za blog. Njime se koristimo kod kreiranja e-book-a, slideshare-a, pisanje za društvene mreže i newsletter -a, čime utječemo na to da se što lakše distribuira sadržaj web-a.

  • Social media marketing – Marketing na društvenim mrežama sve se više upotrebljava zbog sve većeg broja ljudi koji se uključuju u društvene mreže.

  • Video marketing – Video oglasi na nekim web stranicama ili mobilnim aplikacijama imaju za cilj privući što više korisnika na web stranicu ili blog.

  • E-mail marketing – Marketing putem e-mail-a je ona vrsta aktivnosti gdje potencijalne kupce pretvaramo u stvarne. Skupljajući mail adrese i dijeleći besplatne newsletter-a, e-book-ove, slideshare-ove i slično, stvaramo potencijal za korištenje naših usluga ili prodaju proizvoda.

Važan dio internet marketinga su SEO I SEM tehnike koje se sastoje od:

  • Search engine optimization – Skup SEO strategija kojima utječemo na što veću poziciju web stranice na stranicama rezultata pretrage u google pretraživaču.

  • Pay per click tehnika – Plaćenim oglašavanjem preko platformi Google ad i Facebook ads, isto tako, nastojimo privući potencijalne korisnike na web stranicu koja je referentna točka prodaje naših proizvoda i usluga.

Digitalni i internet marketing

Sada kada smo podijelili marketing na digitalni i internet, prelazimo na suštinu marketinga gdje ću objasniti gdje on počinje a gdje završava.

Nastavite dalje:

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)