google oglašavanje
Internet marketing

Kako komuniciramo Google Ads-ima?

Najpoznatiji servis za distribuciju i kreaciju oglasa je Google Ads. Ovisno o mjestu gdje želimo vidjeti svoje oglase razlikuju se oglasi za pretraživačku mrežu (Search network), prikazivačku mrežu (Display network) i za video kanale (Video network).

Google Ads-ima dosežemo do potrošača neovisno o tome gdje se nalaze, kojim se jezikom koriste i bez obzira da li ciljamo na lokalno ili globalno tržište. Ono najvažnije je da pomoću ovog servisa možemo u potpunosti kontrolirati efikasnost kampanja, provjeravati da li one ostvaruju zacrtani cilj ili ne. Funkcijom testiranja oglasa postiže se navedena efikasnost, a opravdanost investicije omogućuje se funkcijom upravljanja troškova oglašavanja.

Putem Google Ads servisa moguće je komunicirati s korisnikom u bilo kojoj fazi kupovnog puta. Ako promatramo AIDA model

AIDA MODEL

tada određenu vrstu oglasa primjenjujemo u onoj fazi koja najbolje odgovara kupcu. Primjerice – display oglase koristimo u fazi attention i interest, a search oglase u fazi desire i action. To znači: pažnju i interes korisnika najbolje privlačimo video oglasima, dok se oglasima objavljenim u rezultatima pretraživanja tražilice (search) pobuđuje želja i akcija nakon već privučene pažnje i interesa.

Osnovni pojmovi oglašavanja u pretraživačkim kampanjama – Search network

Smisao svakog oglašavanja u Google pretraživačkoj mreži je u realizaciji poslovnih ciljeva tvrtke. Kako bi se poslovni cilj ostvario, odnosno, kako bi oglašavanje imalo smisla, korisnik tražilice Google mora vidjeti oglas (impresija), odabrati upravo njega među ostalim rezultatima pretrage (click) te na sletnoj stranici napraviti korake koji dovode do ostvarenja zadanog cilja (konverzija). Prema tome, osnovne metrike kojima ostvarujemo efikasnost kampanje na Google pretraživačkoj mreži su:

 • impresija – ili prikaz oglasa, metrika je koja pokazuje koliko se puta oglas prikazao korisnicima na stranici rezultata pretrage,
 • clik – metrika koja pokazuje koliko su puta za dani broj impresija korisnici odabrali oglas,
 • click through rate (CTR) – predstavlja omjer broja klikova i broja impresija nekog oglasa,
 • konverzija – termin koji predstavlja ostvarenje cilja,
 • conversion rate – omjer broja konverzija i broja dolazaka na web-stranicu,
 • cijena po konverziji – predstavlja ukupno uložena sredstva za pretraživačko oglašavanje prije ostvarivanja konverzije.

Mjerne veličine CTR I Conversion rate odnose se na metrike kojima se određuje efikasnost kampanje gdje CTR pokazuje nivo relevantnosti oglasa za upite, a conversion rate je stopa kojom utvrđujemo koliko se često dešavaju konverzije na web stranici.

Kako koristiti metriku?

Potrebno je naglasiti da o tipu kampanja ovisi koju ćemo metriku koristiti: npr. u pretraživačkim kampanjama važne su metrike broj klikova i broj konverzija, dok su npr. kod prikazivačkih (video) kampanja bitne impresije i broj prikaza oglasa jedinstvenim korisnicima.

Pozicija oglasa, rang i ocjena kvalitete najvažniji su parametri oglasa. Pozicija oglasa određena je rangom oglasa koji se bazira na iznosu licitacije i ocjene kvalitete, a ocjena kvalitete određuje stopu klikanja, relevantnost oglasa. Ocjenu kvalitete poboljšavamo, prije svega odabirom ključnih riječi koje su povezane sa temom oglašavanja. Isto tako, ocjena kvalitete može se optimizirati kvalitetnom strukturom google ads računa koja se kreira na 3 nivoa:

 1. Podaci o računu – e-adresa i lozinka;
 2. Kampanja – dnevni proračun, lokacija, jezik, licitacije i datum završetka kampanje;
 3. Grupe oglasa – faza kreiranja ključnih riječi i oglasa.

Google Ads račun može biti uspješan i kada, umjesto kreiranja jedne kampanje unutar koje se nalazi jedna oglasna skupina s jednim oglasom branda i listom ključnih riječi koje opisuju sve proizvode, izrađujemo više tematski povezanih kampanja unutar kojih se nalaze povezane skupine oglasa. Ovisno o poslovnom cilju, možemo kombinirati prikazivačku, pretraživačku i video kampanju koje su tematski povezane.

Prikazivačke kampanje

Pri kreiranju pretraživačkih kampanja rukovodimo se činjenicom da će se naši oglasi prikazivati korisnicima koji pretražuju upravo one ili slične proizvode koje klijent nudi. Tu smo odabrali upite koji su usko vezani uz klijentove proizvode, a oglase će vidjeti samo oni korisnici koji pretražuju upravo te ili slične produkte. A što sa korisnicima koji ne pretražuju naše proizvode jer nisu niti svjesni da oni postoje?

Google ads servis je doskočio ovom pitanju prikazivačkim kampanjama. Prikazivačkim kampanjama oglašavamo se korištenjem prikazivačkih (display) oglasa – banner-a. Na toj platformi banneri se prikazuju u obliku:

 • statičnih,
 • animiranih,
 • video ili
 • tekstualnih oglasa.

Pozicije gdje se mogu prikazivati oglasi display kampanja su:

 • web-stranice,
 • mobilne aplikacije,
 • you tube
 • gmail
 • ostali google-ovi servisi.

Osim u specifičnim okolnostima kada koristimo opciju remarketinga, prikazivačke kampanje imaju osnovni cilj: podizanje svijesti ili upoznavanje potrošača sa našim brandom.

Ciljna skupinja i njezino određivanje kod prikazivačkih kampanja određuje se marketinškim planiranjem gdje utvrđujemo persone koje su prirodno vezane uz ciljeve, a pripremne radnje za njihovo kreiranje obuhvaćaju pregled i segmentaciju tržišta. Pri tome u obzir uzimamo demografiju, geografiju, psihografiju, ponašanje i sl. Kada prikupimo podatke o korisnicima na temelju navedenih parametara, pristupamo određivanju broja persona i na kraju opisivanju persona. Kreiramo kupovni put za svaku personu posebno i time smo stvorili sve preduvjete za kreiranje prikazivačke kampanje.

One Comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)