internet marketing
Internet marketing

Gdje počinje a gdje završava Internet marketing? – Plan marketinga

Što je to internet marketing? Definicijom se može odrediti da je to alat za usklađivanje tržišta sa kojime se postiže rast poslovanja. Za svaku djelatnost koju usmjeravamo nekom cilju ili uspjehu, da bi ga ostvarili, potrebno je pronaći način kako ćemo ga ostvariti. Način (u kontekstu internet marketinga) je optimalna markentiška komunikacija, a „zvijezda vodilja“ u tom smjeru ostvarenja cilja je adekvatan i svrsishodan plan.

Što podrazumijeva planiranje u internet marketingu?

Dobar marketing je nešto čemu teže svi, ali rijetko tko zna da njegova uspješnost ovisi o pravilnoj primjeni i postavkama plana, a to je:

1. postavljanje cilja

2. opseg (što ćemo sve raditi i to detaljno),

3. raspoložive resurse ( vrijeme, novac, ljudi..) i na kraju

4. završetak projekta (mjerenje, analiza rezultata i mogućnosti optimizacije).

Plan marketinga
Plan marketing

Od plana marketinga do mjerenja?

Kod postavljanja cilja internet marketinga, polazimo od misije i vizije svake tvrtke. Postavljamo pitanje što radi, koji je osnovni cilj tvrtke koji vodi ka nastojanju za uspješnim poslovanjem, što nudi korisnicima i što bi trebali ponuditi. Koristeći SWOT analizu ispituju se sve prednosti i nedostaci postojećeg stanja i poslovanja. Pored SWOT, vrlo je važno napraviti PEST analizu radi planiranja poslovanja u korelaciji sa okruženjem. Političkim, ekonomskim, socijalnim i tehnologijskim. Nakon utvrđenog stanja tržišta postavlja se temeljni cilj oglašavanja (internet marketinga).To se zove strateški cilj. Npr. povećanje prihoda.

Nakon strateškog cilja postavlja se marketinški plan koji obuhvaća sve radnje planiranja da bi ostvarili SMART  ( cilj treba biti Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timely). npr. dobiti 100 novih korisnika u slijedećem kvartalu ili povećati promet na web stranici za 15% slijedeći mjesec.

Polazna točka je kreiranje persona kako bi utvrdili segment korisnika kojima ćemo usmjeriti marketinšku strategiju. Isto tako je važno ustanoviti njihov kupovni put jer svatko od nas kada kupuje neki proizvod ili uslugu prolazi taj put. Analizom kupovnog puta planiramo načine kako doći do korisnika.

Slijedeća faza je: na temelju planiranog, odrediti strategiju kanala komunikacije sa korisnicima kako bi što brže i lakše došli do njih.

Na kraju, da bi sve to ostvarilo neki cilj, potrebno je mjeriti rezultate do kojih smo došli primjenom kanala komunikacije sa korisnicima. Rezultati nam pokazuju rast ili mogućnost daljnje optimizacije.

Jedino detaljnim planom i dobro ciljanom publikom možemo krenuti dalje u pomaganju tvrtkama u njihovom poslovanju.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)