email marketing
Internet marketing

Što nikada nisu rekli o Email marketing-u?

Marketing putem email poruka

Email marketing je interaktivni kanal oglašivačke komunikacije. Omogućava visok stupanj individualizacije prikupljanjem podataka posjetioca web stranica. Baza podataka služi nam za kategorizaciju posjetioca prema području interesa koja se nadalje koristi za personalizirani pristup komunikaciji sa potencijalnim korisnicima. Upravo ova činjenica email marketing ubraja u jedan od najmoćnijih alata oglašavanja.

Osnovne 3 vrste marketinga putem email poruka su:

  1. Newsletter – Bilteni ili Newsletteri su kratki reklamni sadržaji koji se, osim teksta, sastoje od slika i call to action funkcije. Koriste se u svrhu promocije i pomaže u prepoznatljivosti brenda i brand awerness cilju oglašavanja.
  2. Transakcijske e-poruke – U ovu kategoriju email marketinga spadaju poruke kojim se potvrđuje email, narudžba, naplata itd. Njihova je namjena omogućavanje kupcu da ponovno dođe do vaše web stranice i to call to action funkcijom na samom mail-u.
  3. E-poruke o ponašanju – To su automatizirane poruke čiji je cilj praćenje ponašanja posjetioca web sjedišta. Spomenuta personalizacija u email marketingu nameće potrebu za analizom ponašanja i želje kupca, a to se postiže upoznavanjem kupca i praćenjem njegovog kupovnog puta.

Email marketing

Kako se šalju email poruke u marketingu?

Osim načina slanja i praćenja e-pošte, u email marketingu ključno je povećanje publike i pretvaranje potencijalnih kupaca u stvarne. Kategorizacija korisnika i kombiniranje svih marketinških kanala, sve to i više od toga, zahtijeva softver koji će automatizirati ovaj posao te razviti vaše poslovanje ostvarivanjem većeg prihoda.

Nekoliko je softvera za email marketing, ali najprimjenjiviji i najpoznatiji su: Mailchimp i Active campaign.

Zbog osobno velike naklonjenosti Mailchimp-u navesti ću neke od njegovih uloga u radu sa email oglašavanjem:

Mailchimp je, po vlastitom razmišljanju najbolji program za email marketing jer posjeduje sve funkcionalnosti koje omogućuju optimalno korištenje email oglašavanja. Pri tome uopće nije kompliciran.

Strukturom funkcija vrlo je friendly: Može se kreirati mail, web stranica, landing page, slati automatizirane poruke i koristiti kreativnog asistenta. Mogu se zakazati i pratiti kampanje, pratiti izvještaje. Do 2000 kontakata možete slati besplatno do 10 000 email poruka mjesečno. Osim besplatnog plana, postoje i tri plaćena plana koje možete proučiti na ovom linku.

Mailchimp je savršen softver za svakoga tko želi jednostavan način slanja e-pošte svojim klijentima. Ima uređivač e-pošte praktičan za korištenje, a pravodobnim izvještajima upućuje na to što je dobro a što nije u kampanji: stope klikanja pokazuju reakcije čitatelja na sadržaj čime alarmiraju na poboljšanje content-a.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)